091-7474987

ไม่อยากผ่าตัดต่อมลูกหมาก ต้องอ่าน!!

โทร 0917474987

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต่อมลูกหมาก

-การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วย Bipolar PK

มีค่าใช้จ่าย  175,350 บาท

-การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์ Thulium

มีค่าใช้จ่าย 219,450 บาท

 

จะดีกว่าไหม?

ถ้ามีอะไรรักษาต่อมลูกหมากโตได้ โดยที่ไม่ต้องผ่าตัด

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ละคน**

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี 

tel:0917474987

อาการของต่อมลูกหมากโต

อาการของต่อมลูกหมากโตมีสาเหตุมาจากขนาดของต่อมลูกหมากที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนทำให้เกิดแรงดันที่กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ และส่งผลกระทบกับการปัสสาวะ ซึ่งมีผู้ชายจำนวนไม่น้อยที่ละเลยอาการต่าง ๆ ของต่อมลูกหมากโต ดังนี้

  • ปัสสาวะได้ลำบาก
  • มีปัญหาเรื่องการไหลของปัสสาวะ
  • ปัสสาวะบ่อยขึ้น
  • ปัสสาวะน้อย และปัสสาวะไม่สุด
  • ตื่นบ่อยเนื่องจากการปัสสาวะบ่อย
  • เกิดการปัสสาวะเล็ดเนื่องจากไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้

นอกจากนี้ โรคต่อมลูกหมากโตยังเป็นสาเหตุของอาการปัสสาวะไม่ออก หรือภาวะแทรกซ้อน เช่น นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ การติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ หรือความเสียหายของไตได้อีกด้วย หากมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย ควรรีบไปพบแพทย์ ได้แก่ มีไข้ หนาวสั่น ปวดที่สีข้าง บริเวณหลัง หรือบริเวณท้อง ปัสสาวะมีหนองหรือมีเลือดปน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี 

tel:0917474987

มั่นใจได้ 100%

ได้รับใบกำกับยาจาก อย.

ได้รับใบรับรองทะเบียน

ตำรับยาแผนโบราณที่ G514/50 และ G25/51

ที่ออกให้โดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปลอดภัย ตรวจสอบได้

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนยา 

ยาสมุนไพรจีนธนทรสีเขียว

ใบรับรองการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ G514/50 ออกให้โดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

หนังสือการต่ออายุใบอนุญาต

หนังสือการต่ออายุใบอนุญาต ของยาน้ำสมุนไพร “ธนทร”

รับรองเครื่องหมาย “ฮาลาล”

หนังสือรับรองให้ไช้เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์ “ธนทร” ที่ออกให้โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนทร kerry

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี 

tel:0917474987